Jsme tým kvalifikovaných historiků a germanistů s praxí v oblasti historické práce. Máme zkušenosti ze spolupráce s českými i německými institucemi, památníky a médii jakož i s překladatelskou činností v oboru historie.

Mgr. Pavla Plachá
Absolventka oboru historie a germanistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala v Kanceláři pro oběti nacismu při Česko-německémfondu budoucnosti. Věnuje se převážně dějinám druhé světové války. Spolupracuje s českými a německými vědeckými institucemi.avatar

 

 Mgr. Věra Zemanová
Vystudovala dějepis a germanistiku na PF Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 1998 pracovala jako manažerka v Nadaci Terezín a spolupracovala s různými českými a německými vědeckými a vzdělávacími institucemi a spolky. Je členkou Nadačního fondu Hans Krása Terezín/Theresienstadt. Má zkušenost z práce v Kanceláři pro oběti nacismu ČNFB a ze stipendijních pobytů v Německu.Věra Zemanová

 

PhDr. Jiří Plachý, PhD.
V roce 1999 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor historie se specializací na dějiny východní a jihovýchodní Evropy. Zabývá se dějinami protinacistického a protikomunistického odboje a vojenskými dějinami. Těmto tématům se věnoval v několika monografiích a řadě studií. Zúčastnil se několika zahraničních vědeckých projektů.Jiří Plachý