Všechny události mají své historické pozadí. Když ho rozkryjete, mnohé se vám objasní.

Nabízíme organizační i obsahové zpracování historických jakož i aktuálních společenských témat pro české i zahraniční instituce, média i soukromé osoby. Provedeme rešerši pozadí vašich témat, dohledáme vhodné partnery a místa pro rozhovory. Pomůžeme zasadit vaše téma do širšího rámce. Nabízíme spolupráci při přípravách publikací, výstav, televizních a rozhlasových pořadů atp.