Praha, Nosticův palác

Výstava Milena Jesenská: Retrospektiva

Výstava tematizuje a zasazuje do historického kontextu životní příběh Mileny Jesenské a její dílo: dětství a mládí v Praze, studium na dívčím gymnáziu Minerva, zážitky z psychiatrické léčebny, překladatelskou a novinářskou práci a její aktivní účast v protinacistickém odboji. Je doplněna velkým množstvím dokumentů a fotografií, z nichž některé nebyly dosud publikovány.

Zajímavostí výstavy je nedávný objev čtrnácti dopisů, které Milena Jesenská napsala v letech 1940 až 1943 ve vězení v Drážďanech, v Praze na Pankráci a v koncentračním táboře Ravensbrück. Tyto dopisy nedávno nalezla studentka bohemistiky Anna Militz ve svazku, který vedla Státní bezpečnost na architekta Jaromíra Krejcara, manžela Jesenské.

Jdi zpět