Společnost pro historii, z. s.

Předmětem našeho zájmu je především historie autoritativních režimů, jako jsou nacismus, komunismus a další, a jejich dopad na současnou společnost.
Zabýváme se studiem historických pramenů, jejich zpracováváním a dokumentací.
Vykonáváme činnosti a pořádáme akce v souladu s cíli a principy spolku, především pak výzkumné projekty, analýzy z oblasti moderní historie, přednášky, výstavy, konference a jiné vzdělávací aktivity.
Věnujeme se publikační a překladatelské práci ve svém oboru.
Pečujeme o společné vzpomínkové dědictví osob pronásledovaných autoritativními režimy prostřednictvím záznamu a dokumentace výpovědí pamětníků.

Jdi zpět