Sborník z konference o Mileně Jesenské

Ve čtyřech blocích na konferenci zaznělo celkem deset referátů, které zhodnotily Jesenskou v různých jejích životních etapách, hlavně jako novinářku a bojovnici proti nacismu. Konference poprvé svedla dohromady různé proudy jejího vnímání v Česku a v zahraničí, především v Německu, a zároveň byla zaměřena interdisciplinárně a přinesla tak pohled na Jesenskou z různých společenskovědních oborů.

 

Na základě příznivého ohlasu konference a po dohodě s Památníkem Ravenbrück plánujeme vydání sborníku, v němž budou otištěny všechny příspěvky, které na ní byly předneseny.

Sborník má být přímým výstupem z konference, je koncipován jako dvojjazyčný (česky a německy). Kromě deseti studií, doplněných autory o poznámkový aparát a seznam použité literatury, bude též obsahovat obrazovou přílohu se vztahem k jednotlivým příspěvkům. Autoři studií jsou vesměs renomovaní historici, politologové a publicisté, z nichž se většina dlouhodobě osobností M. Jesenské zabývá (mimo jiné Alena Wagnerová, Marie Jirásková či Petr Pithart).

 

Příspěvky se vedle nejnovějších biografických poznatků (nedávné objevení dopisů M. Jesenské z věznice v Drážďanech a z koncentračního tábora Ravensbrück), věnují jejím žurnalistickým počátkům v ženských rubrikách prvorepublikových deníků, jakož i jejím pozdějším vyspělým politickým reportážím (především o situaci německých antifašistických uprchlíků ze Sudet). Dále je tematizována její odbojová činnost a věznění v koncentračním táboře, její vyrovnávání se s táborovou realitou a postavení ve vnitřně značně diferencovaném společenství vězeňkyň. Další oblastí zájmu je též rozdílná recepce osobnosti Jesenské v poúnorovém Československu a v západní Evropě, jakož i nové moderní pohledy na Jesenskou v rámci populární kultury či genderového přístupu.

 

Vydání dvojjazyčného sborníku je plánováno v nakladatelství AULA ke konci roku 2016. Čtenářům se tak dostane do ruky v roce, kdy od narození Mileny Jesenské uplyne 120 let.

Jdi zpět