Mladí Češi a sudetoněmecká minulost

Reportáž je o iniciativách mladší generace, která se na minulost dokáže dívat nezatížená vlastními vzpomínkami a zkušenostmi.

Historický servis se podílel na výběru témat a osobností pro reportáž, na přípravě plánu natáčení, organizaci, tlumočení a překladech.

Vysílací čas: Bavorská televize, neděle 29. listopadu, 17:30-18:00

Natáčelo se na Šumavě s LUĎKEM NĚMCEM, studentem Reálného gymnázia v Českých Budějovicích, kterému vyšla kniha o zmizelé vsi Krásná hora na Šumavě /Schönberg im Böhmerwald,
s JANOU PODSKALSKOU, která s kamarády nevzdává úsilí zachránit Poběžovický zámek a umožnit lidem z obce, aby ho zase brali za svůj,
s JAKUBEM DĚDEM o jeho práci na záchraně kostelů a památek v bývalých Sudetech,
s KATKOU TUČKOVOU o tom, proč napsala román Vyhnání Gerty Schnirch,
s ONDŘEJEM LIŠKOU, jehož úsilí o vrácení části dějin Brna do povědomí jeho obyvatel a odsouzení utrpení, které mělo být zapomenuto, našlo po více než deseti letech odezvu v tzv. Deklaraci smíření, a nakonec
s LENKOU HOLÍKOVOU o jejím kulturním centru Řehlovice na bývalém sudetoněmeckém statku, které je platformou pro setkávání mladých lidí z obou zemí, společné tvoření a objevování.

Info o pořadu na stránkách Bavorské televize

 

 

Jdi zpět