-
Rakouské kulturní fórum v Praze

Konference Milena Jesenská: Biografie, historie a vzpomínky

Jméno Mileny Jesenské bývá v Čechách stále ještě spojováno především s Franzem Kafkou, jehož blízkou přítelkyní byla. Významná je však její publicistická a překladatelská práce. Působila v řadě předních prvorepublikových tištěných médií. Vedla např. ženskou přílohu Národních listů, přispívala do Tribuny, vydávala Módní revue a Pestrý týden. Velkému ohlasu se těšily její politické reportáže v Peroutkově liberálně-demokratickém týdeníku Přítomnost. Za okupace byla vězněna za odbojovou činnost v Ravensbrücku, kde v roce 1944 zahynula.

Cílem plánované konference bylozhodnotit život, dílo a vnímání Mileny Jesenské na základě nejnovějších vědeckých poznatků a ocenit její přínos coby kritického hlasu v meziválečné Evropě. Konference usilovala svým zaměřením a důrazem na diskusi oslovit jak odbornou tak laickou veřejnost a studenty společenskovědních oborů. Aktivně se hí zúčastnili historičky, publicisty a politologové z Čech, Německa a Polska.

Konference uzavírala putovní výstavu „Milena Jesenská: retrospektiva“, která byla do 21. října 2014 k vidění v Nosticově paláci v Praze.

Konferenci pořádal Památník Ravensbrück a Historický servis Praha ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze a Institutem pro studium literatury za laskavé podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Beata Rajská - design s.r.o.

Aktuální informace o konferenci naleznete na adrese: www.facebook.com/konferencejesenska

Jdi zpět