Praha

Tematická procházka "Po pražských stopách Mileny Jesenské"

Její první bydliště v Ovocné ulici (dnes 28. Října) nás přeneslo na přelom 19. a 20. století, kdy ještě jako díte pozorovala z okna pouliční potyčky mezi nacionálně vyhrocenými pražskými Čechy a Němci. Procházkou po Národní třídě jsme kolem kaváren Union, Louvre, Metro či nově obnovené Národní kavárny, oblíbených míst setkávání literátů, novinářů a umělců, došli k sídlu nakladatelství Topič, které v roce 1925 vydalo knihu jejích fejetonů Cesta k jednoduchosti, a sídlu redakce Peroutkova týdeníku Přítomnost, do nějž Jesenská koncem 30. let napsala své nejlepší společensko-politické reportáže.

Milenina školní léta na prvním dívčím gymnáziu ve střední Evropě Minerva jsme si připomněli ve Vojtěšské ulici a kolem pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje s jeho památnou kryptou jsme zamířili na Karlovo náměstí, kde ve 20. letech sídlila ženská příloha deníku Tribuna s názvem Módní revue, spojená s počátky Mileniny novinářské práce.

Dále jsme se vydali Spálenou ulicí, kde Milena, nyní už Krejcarová, žila ve 30. letech v malém bytě nad cukrárnou s dcerou Honzou a se svým druhým manželem, architektem Jaromírem Krejcarem, hned naproti jím projektovanému paláci Olympic.Z Národní jsme dojeli k proslulé kavárně na rohu Hybernské a Dlážděné Arco, kde se mladá minervistka seznamovala s prostředím pražských německých spisovatelů.

Procházku jsme symbolicky zakončili na Vinohradech v Kouřimské ulici č. 6, poslední pražské adrese Mileny Jesenské před jejím zatčením za protinacistickou činnost v listopadu 1939. Dnes se před domem v Kouřimské nachází pamětní kámen s jejím jménem a připomínkou smrti v koncentračním táboře Ravensbrück. Výklad ke každému místu byl doplněn citacemi z vlastních textů Mileny Jesenské, jež se k daným lokalitám vážou prostorově nebo časově. 

Procházku absolvovalo 40 osob z řad účastníků konference "Milena Jesenská: Biografie, historie a vzpomínky", která proběhla 20. a 21. října v Rakouském kulturním fóru, studenti Filozofické fakulty UK a další veřejnost. Fotografie z procházky naleznete na adrese:

více informací na www.facebook.com

Jdi zpět