-

Významní rodáci

Prof. PhDr. Lubor Matouš

Na fotografii Prof. PhDr. Lubor Matouš, rodák z Náchoda.

Již jako student náchodského gymnázia projevil mimořádný jazykový talent a po maturitě v roce 1926 začal studovat orientalistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde byl v roce 1930 promován doktorem filozofie. Po okupaci českých zemí v roce 1939 se mu podařilo vycestovat do Turecka, kde se po vypuknutí války přihlásil do vznikající československé zahraniční armády.

Po reorganizaci československých jednotek byl zařazen u 3. pěšího pluku 1. divize, s níž evakuoval na přelomu června a července 1940 do Velké Británie. V létě roku 1944, už jako příslušník 2. roty 2. tankového praporu Československé samostatné obrněné brigády, odjel do Francie, kde se od počátku října jako velitel tanku zúčastnil bojů u obleženého severofrancouzského přístavu Dunkerque. Během druhého velkého útoku spojeneckých jednotek v listopadu 1944 utrpěl vážné zranění obličeje střepinou z německého granátu.

Po léčbě ve Velké Británii zde zůstal jako voják Zadního sledu Náhradního tělesa, který de facto zajišťoval likvidaci čs. pozemní armády ve Velké Británii. Po návratu do ČSR na jaře roku 1946 působil jako asistent v semináři prof. Hrozného na FF UK. Roku 1952 se habilitoval a o tři roky později získal profesuru v oboru klínopisného bádání a dějin Starého Orientu. Je mimo jiné autorem českého překladu eposu o Gilgamešovi. Zemřel v roce 1984. V roce 2008 mu byla udělena „in memoriam“ pamětní stříbrná medaile Filozofické fakulty UK.

Jdi zpět