Historie je jako mozaika. Skládáním jednotlivých střípků můžeme dostat její obraz.

Provádíme odborné rešerše v archivech a jiných institucích v ČR i v zahraničí se zaměřením na moderní dějiny. Nabízíme technické i obsahové zpracování historických dokumentů.Dále dohledáváme informace o osobách, institucích a událostech moderních dějin, například o účastnících odboje, o vězněných osobách, o lidech vedených ve svazcích stb, významných osobnostech a dalších. Tyto služby poskytujeme jak laické veřejnosti, organizacím, tak i odborným institucím jako jsou např. památníky, muzea a vědecké ústavy.