-
Rakouské kulturní fórum v Praze

Prezentace sborníku o Mileně Jesenské v Praze

V Rakouském kulturním fóru v Praze představily editorky Pavla Plachá a Věra Zemanová 26. ledna 2017 novou knihu o Mileně Jesenské, pozoruhodné české novinářce a odvážné bojovnici proti nacismu, která v roce 1944 zemřela v koncentračním táboře Ravensbrück. Česko-německý sborník představuje současnou recepci její osobnosti a jejího díla v Česku a v německy mluvících zemích. Multiperspektivní pohled na Jesenskou očima publicistů, historiků, literárních vědců a politologů ji nechává vystupovat v nových širších souvislostech a jako krystalizační bod reflexe společných česko-německých dějin. Sborník doplňuje obsáhlá dokumentačně pojatá obrazová příloha. Prezentace knihy se zúčastnili mimo jiné autoři příspěvků, například Petr Pithart, Alena Wagnerová, Marie Jirásková či Marta Marková a také vnuk Mileny Jesenské Jan Černý. Součástí večera bylo scénické čtení z nedávno objevených dopisů Mileny Jesenské z věznění v Praze na Pankráci, Drážďanech a Ravensbrücku v podání herečky Ivany Uhlířové za doprovodu hudebníka Aid Kid.

Knihu vydal Historický servis v nakladatelství AULA v roce 2016.

 

Zurück